Еластографія печінки

Еластографія – інноваційний метод ультразвукової діагностики.

Ультразвукова еластографія (УЗ ЕГ) несе принципово іншу інформацію про тканини, ніж звичайне чорно-біле зображення анатомічних зрізів органів (В-режим). Еластографія – це «опір матеріалів» живих тканин. УЗ еластографія (соноеластографія) – отримання зображення розподілу механічних властивостей на площині зрізу об’єкта на екрані ультразвукового приладу. Еластографія за шкалою кодує кольором пікселі, характеризуючи механічні властивості тканин – жорсткість (або її антонім – еластичність).

У разі якщо УЗ прилад відтворює на екрані область інтересу (ОІ, ROI) в двомірної площини зображення (2D), цей варіант носить назву – двомірної УЗ еластографії (ЕГ).

Якщо прилад дає тільки цифри значень жорсткості в кПа і м/с – це еластометрія (ЕМ).
Механічні властивості тканин (жорсткість, м’якість, еластичність) відображають патологічні і фізіологічні зміни у властивостях сполучної тканини органів. Зміна механічних властивостей мають важливе діагностичне значення при: пухлинах (зазвичай більш жорстке – зло, а менш жорстке – добро по відношенню до здорових тканин), набряку (накопичення води між клітинами в сполучної тканини підвищує жорсткість) та при дистрофії (рубці – жорсткі, атрофічні тканини втрачають фізіологічний тургор й стають механічно в’ялими – м’якими, податливими).
Механічні властивості тканин можливо виміряти лише деформувавши їх зовнішньою силою в еластичному діапазоні. УЗ еластографія використовує мікронні мікродеформації.

Існують 2 види УЗ еластографії в залежності від того, як наноситься сила для деформації.

  1. Компресійна еластографія (КЕГ, Стрейн еластографія). При ній реєструють відносні зміщення тканин при нанесенні деформації силою ззовні. Це може робити лікар-оператор мікрокомпрессіей самим УЗ датчиком (активний Стрейн). Пацієнт не може відчути ці рухи, оскільки вони виключно мікронною амплітуди. УЗ апарат може реєструвати мікронні зміщення досліджуваних тканин при деформації з боку биття серця, пульсації артерій, тремору скелетних м’язів, дихальних рухів й перистальтики шлунково-кишкового тракту. Це пасивний Стрейн. КЕГ дає відносні зміщення і дозволяє розрахувати відношення деформації хворих тканин по відношенню до здорових – коефіцієнт деформації (Strain ratio – SR).
  2. Еластографія зображення поширення зсувних хвиль (звувнохвильова еластографія – СВЕГ, 2 dimentional share wave elastography imaging – 2D SWEI). СВЕГ дозволяє виміряти жорсткість тканин в абсолютних значеннях й представити на екрані УЗ приладу колірної картою (патерн) в ОІ. Ці значення представлені або в швидкості поширення зсувних хвиль – в м / с або у вигляді розрахунку за швидкістю модуля поздовжньої пружності Юнга в кілопаскалях – кПа.

Важливо! При магнітно-резонансної еластографії (МРЕГ, MR elastography) розраховують модуль об’ємної пружності мю. Він в три рази менше ніж модуль Юнга. Важливо при клінічному зіставленні даних УЗ ЕГ і МР ЕГ цифри цих модулів приводити у відповідність!

 

Еластографія печінки

Еластографія печінки (фіброеластометрія, соноеластометрія) – інноваційний і основний метод УЗД для визначення стадій фіброзу (F1-F3) і цирозу (F4) печінки при її ураженнях вірусами (гепатит С – ВГС, гепатит В – ВГВ, гепатити В + D), отрутами (алкоголь, промислова, харчова, побутова та агро- хімія), ліками (парацетамол та інші нестероїдні протизапальні засоби, хіміотерапія, аміодарон та інші), аутоімунними процесами (автоімунний гепатит – АІГ, первинний біліарний цироз – ПБЦ, первинний склерозуючий холангіт – ПСХ) і при хворобах обміну (жирова хвороба печінки – ЖХП та неалкогольний стеатогепатит – НАСГ, накопичення заліза – гемохроматоз і міді в печінці – хвороба Коновалова-Вільсон ).

Ультразвукова еластометрія стала світовим стандартом (Керівництва EASL, AASLD, WFUMB, EFSUMB) для стадіювання фіброзу печінки, основа для вибору схем і тривалості лікування ВГС і ВГВ, оцінки ефективності лікування, регенерації печінки після ерадикації вірусу і прогнозу ускладнень, а також якості і тривалості життя пацієнта.

Еластографія печінки дозволяє при високих ступенях фіброзу і цирозі (F3-F4) обґрунтувати пошук за допомогою комплексної ультразвукової діагностики (УЗД) ознак портальної гіпертензії (ПГ) та раку печінки (ГЦК), оцінити загрозу фатальних шлунково-кишкових кровотеч. В цьому випадку є обгрунтування проводити новітній підхід стадіювання портальної гіпертензії – УЗ еластографія селезінки.

У нашому Інституті еластографії команда лікарів-експертів може одномоментно на УЗ апаратах експертного і преміум-рівня застосувати відразу одночасно кілька важливих УЗ параметрів для комплексної оцінки стану пацієнта із захворюваннями печінки. Такий підхід для найбільш повного задоволення інтересів пацієнта тут і зараз має назву мультипараметрична ультразвукова діагностика хронічних дифузних захворювань печінки (мп-УЗД ХДЗП).

До комплексу параметрів мп-УЗД в нашій клініці входить:

  1. традиційна УЗД в чорно-білому В режимі для анатомічної оцінки печінки та інших органів черевної порожнини,
  2. еластографія (ступінь фіброзу печінки),
  3. стеатометрія печінки (ступінь вмісту жиру в печінці ),
  4. доплер судин печінки і органів черевної порожнини (оцінка портальної гіпертензії).

 

Наш колектив дбає про Вас! Ми не економимо час при УЗД!

Ми робимо правильну паціенторієнтовану медицину! Наш центр надає якісний медичний продукт – всеосяжну оцінку печінки і оточуючих, з нею пов’язаних, органів одномоментно. Наш пріоритет в Україні – ми вперше запропонували принцип мультипараметричної ультразвукової діагностики хронічних дифузних захворювань печінки (мп-УЗД ХДЗП).

Формулювання принципу: «Мп-УЗД – використання найбільш оптимального числа параметрів ультразвукового устаткування для комплексного й найбільш повного вирішення клініко-діагностичного завдання у одного й того ж пацієнта під час одного й того ж УЗ дослідження одним й тим лікарем-фахівцем з ультразвукової діагностики».

Наш інститут створено для систематизації та правильної клінічної інтерпретації інноваційного методу – еластографії. Метод ЕГ новий і у практичних лікарів мало досвіду й часто виникає плутанина у свідченнях до призначення та інтерпретації результатів ЕГ. А від цього можуть постраждати інтереси пацієнтів. Співробітники нашого інституту здійснили професійний переклад з англійської мови міжнародних рекомендацій, посібників, систематичних оглядів і мета-аналізів з клінічного застосування УЗ еластографії. Колектив інституту – це лідери та експерти в Україні по використанню УЗ ЕГ в діагностиці фіброзу і цирозу печінки, УЗД патології молочних, щитовидної і лімфатичних залоз, передміхурової залози, яєчок. Ми розробляємо на основі доказів нові сфери використання ЕГ: вивчення механічних властивостей шкіри в косметології і дерматології, зміни жорсткості стінки кишечника при запаленні і пухлинах, порушення жорсткості оболонок статевого члена при еректильної дисфункції. Роботи наших співробітників отримали заслужене визнання не тільки колег в Україні, а й міжнародне визнання (доповіді та публікації і в матеріалах міжнародних форумів – EASL, ESR, EFSUMB, ALEH ….). Інституту еластографії належить пріоритет створення навчальних УЗ еластофантомов і систематизації еластоартефактов. Наш інститут – лідер еластографії в УЗ галузі України, колектив експертів з клінічного застосування методу УЗ еластографії в різних клінічних областях.

Вартість послуги 900 гривень