Динник Олег Борисович

Динник Олег Борисович

Головний лікар, лікар ультразвукової діагностики (УЗД) вищої категорії

 

Кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, експерт з мультипараметричної ультразвукової діагностики (мп-УЗД), еластографії, стеатометрії, доплеру.

 

Динник Олег Борисович – головний лікар Інституту еластографії, лікар-радіолог, спеціаліст з ультразвукової діагностики (УЗД) вищої категорії, патофізіолог, президент Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики (УАФУД) з 2004 р. та по цей час, член виконкому Асоціації радіологів України (АРУ) та редколегії низки наукових фахових журналів, міжнародних спілок: ESR, EASL, EFSUMB. Заслужений лікар України.

 

Освіту лікаря здобував на лікувальному факультеті спочатку Одеського медичного інституту (ОМІ) ім.М.І.Пирогова, потім Київського медичного інституту (КМІ) ім.О.О.Богомольця, який закінчив з відзнакою у 1983 році за спеціальністю «лікувальна справа». В клінічній ординатурі на кафедрі внутрішніх хвороб №1 КМІ опанував перші навички ультразвукової діагностики та отримав спеціалізацію з гастроентерології (керівник – проф.В.Є.Кушнір, зав.кафедрою проф.Г.Й.Бурчинський). Отримав сертифікат з УЗД у НДІ експериментальної та клінічної хірургії ім.О.О. Шалімова НАМН України (наставник – проф.Медведєв В.Є.).

 

Почав наукову роботу на кафедрі медичної радіології КМІ, що стосувалась паралелей УЗД та динамічної сцинтіграфії гепатобіліарної системи (наставники проф. Мілько В.І. і доцент Новопашенна В.В.) та у лабораторії радіонуклідних досліджень НДІ ендокринології НАМН України (наставник – проф.Епштейн О.В.). У 1985 році був розподілений КМІ у відділ клінічної патофізіології Інституту експериментальної онкології ім.Р.Є.Кавецького НАН України на базі лікарні для вчених, а потім в однойменний відділ Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України. Де працював до 2017 року в якості старшого наукового співробітника (науковий керівник – проф.В.Я.Березовський). У 1990 році захистив дисертацію канд.мед.наук. «Дискинезії жовчовивідних шляхів та можливості їх сучасної комплексної діагностики», де показав роль ентерогепатичної циркуляції холатів в УЗД патології гепатобіліарної системи.

 

З 1993 року – завідувач наукового лікувально-діагностичного відділу МНПО «Медбуд» АТ «Київміськбуд». Вперше створив лабораторію клінічної мікроциркуляції, телемедичну мережу і вперше в Україні запровадив дослідження ендотелію, що циркулює.

 

Довгий час паралельно викладав на кафедрах радіології та променевої діагностики НМАПО ім.П.Л.Шупика. Стажувався в East-West Space Science Center NASA у Мерілендському університеті й US Research and Education Institute університету Філадельфії. Брав участь у роботі державної комісії з медичного відбору до польоту першого космонавта незалежної України.
Провідні напрямки наукової діяльності: біофізична концепція впливу денатурації умов середовища людини на стан її здоров’я, ендотелійзалежні ураження печінки. Довів клінічне значення доплерівського дослідження мікрокровообігу печінки – захисного бар’єра печінкової артерії (HABR).

 

Виконав цикл методичних праць з УЗ еластографії та її артефактів, особливо важливі роботи зі зсувнохвильової еластографії печінки, селезінки, тонких паралельних шарів: шкіри, білкової оболонки, кишки. Увів у клінічну практику УЗ стеатометрію при неалкогольній жировій хворобі печінки (НАЖХП) і мультипараметричний (мп-УЗД) підхід при її дифузних ураженнях. З колегами задекларував концепції УЗ скринінгу новонароджених, НАЖХП, захворювань кишківника і провів популяційні й поліорганні УЗ дослідження. Створив УЗ фантоми для навчання доплеру, еластографії та стеатометрії.

 

Співрозробник ряду вітчизняних апаратів УЗД. Має 12 патентів України та 3 СРСР, автор більше ніж 170 наукових праць і 3 монографій. Брав участь у підготовці двох Національних керівництв з радіології та стандартних протоколів УЗД. Ініціатор створення Українського доплерівського клубу, двох медичних центрів «Doctor vera» та «Інститут еластографії». Очолював робочу групу УАФУД по її вступу до EFSUMB у 2019 р. та перекладів міжнародних фахових Керівництв та Настанов на українську мову.

 

Наставник плеяди учнів і послідовників.